Dôležité dokumenty

 2024 

VVZ CTK Záriečie 3.3.2024 

Pozvánka na VVZ CTK Záriečie 3.3.2024 

Zápisnica VVZ CTK Záriečie 3.3.2024

Príloha č. 2. Správa o činnosti klubu CTK Záriečie za rok 2023

Príloha č. 3 Správa o hospodárení klubu CTK Záriečie za rok 2023

Príloha č. 4 Správa revíznej komisie

Príloha č. 5 Dodatok k stanovám č.1

Príloha č. 6 Oznámenie o odstúpení z funkcie štatutárneho zástupcu a predsedu klubu CTK Záriečie, oznámenie o odstúpení podpredsedníčky CTK Záriečie a odstúpení členky predsedníctva CTK Záriečie

Príloha č. 7 Oznámenie o odstúpení z funkcie člena revíznej komisie CTK Záriečie

 

 

2023

VZ CTK Záriečie 2.4.2023

Pozvánka.

Správa o činnosti za r. 2022.

Výsledky jazdcov CTK Záriečie v r. 2022.

Správa o hospodárení - príjmy v r. 2022.

Správa o hospodárení - náklady v r. 2022.

Správa o hospodárení  v r. 2022 – sumarizácia.

Revízna správa I.

Revízna správa II.

Uznesenie.

2022

VZ CTK Záriečie 3.4.2022

Pozvánka na VZ CTK Záriečie 2022

VZ CTK Záriečie - Správa o činnosti v roku 2021

https://sutazecyklosport.sk/pdf_bodovanie.php?id=3

https://sutazecyklosport.sk/pdf_vysledky4.php?sutaz=23

https://sutazecyklosport.sk/pdf_bodovanie.php?id=4

Výsledky jazdcov CTK Záriečie v roku 2021

VZ CTK Záriečie . Prijmy za rok 2021

VZ CTK Záriečie - Náklady za rok 2021

VZ CTK Záriečie - Náklady, prijmy BÚ pokladňa v roku 2021

VZ CTK Záriečie - UZNESENIE

2021

VZ CTK Záriečie,2.5.2021:

2020

Správa o činnosti rok 2019.

Tabuľka účastí na pretekoch za rok 2019.

Čerpanie finančných prostriedkov v r. 2019 – sumarizácia.

Čerpanie finančných prostriedkov v r. 2019 – náklady.

Revízna správa za rok 2019. 

Príjmy v r. 2019.

Uznesenie z VZ 14.6.2020

2019

Pozvánka na VZ CTK Záriečie 2019

Správa o činnosti CTK Záriečie za rok 2018

Tabuľka účastí na pretekoch 2018

Čerpanie fin. prostriedkov v roku 2018 - sumarizácia

Čerpanie fin. prostriekov v roku 2018 - náklady

Príjmy v roku 2018

Správa revíznej komiesie za rok 2018

Uznesenie z VZ CTK Záriečie 24.3.2019

2018

Pozvánka na VZ CTK Záriečie 

Správa o činnosti CTK Záriečie za rok 2017

Výsledky jazdcov CTK Záriečie v prvom polroku 2017

Výsledky jazdcov CTK Záriečie v druhom polroku 2017

Čerpanie finančných prostriedkov sumarizácia

Čerpanie finančných prostriedkov píjmy a náklady

Príjmy v r.2017 - sumarizácia

Revízna správa I

Revízna správa II

Uznesenie VZ CTK Záriečie konané 2018

2017

Správa o činnosti CTK Záriečie za rok 2016.

Výsledky jazdcov CTK Záriečie v prvom polroku 2016.

Výsledky jazdcov CTK Záriečie v druhom polroku 2016.

Čerpanie finančných prostriedkov - príjmy.

Čerpanie finančných prostriedkov - náklady.

Revízna správa prvá časť  záver

Uznesenie z VZ CTK Záriečie.

2016

Volebné VZ CTK Záriečie 13.11.2016:

Pozvánka

Správa o činnosti za r. 2015

Správa o hospodárení za r. 2015 - sumarizáciapríjmyvýdavky

Správa revíznej komisie doc1 doc2

Voľby predsedníctva, predsedu, podpredsedu - v uznesení

Diskusia- v uznesení

Nové Stanovy CTK Záriečie

Uznesenie Volebného VZ CTK Záriečie

2015

Zaradenie jazdcov do kategórií 2015

Pravidlá UCI 2015 (ENG)

Žiadosť o vydanie celoročnej licencie 2013

Technické pravidlá SCÚ 2012 (doc)

Dodatky technických pravidie SCÚ 2012 (doc)

Zaradenie jazdcov do kategórií na rok 2011  (xls)

Pravidlá U.C.I. v angličtine (verzia z 1. 2. 2011) (pdf)

Pravidlá U.C.I. na rok 2009 - slovenská verzia (doc) - platné aj pre rok 2010.

Pravidlá U.C.I. na rok 2009 - anglická verzia (pdf)

Medzinárodné technické pravidlá B.I.U. na rok 2011   (doc)

Čerpanie finančných prostriedkov SCÚ za rok 2010 (xls)

Technické pravidlá SCÚ na rok 2011  (doc)

Dodatky TP 2011 (doc)

Žiadosť o vystavenie celoročnej licencie na rok 2011 (doc)

Žiadosť o vystavenie jednorazovej licencie na rok 2011 (doc)

Informácie o jednorazových licenciach (doc)

Zoznam rozhodcov (doc)

Zákon z 5. novembra 2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf).

Zákon z 5. novembra 2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov s komentárom, zverejnený v časopise Športinform 10/2008 a VZOR organizačného poriadku športového podujatia (pdf).

Vzor prihlášky na pretek (doc)

Cestovný príkaz - tlačivo A4 (xls), tlačivo A5 (xls), výdavkový doklad (jpg)

Cestovný príkaz - vzor ,  informácie.

Propozície - vzor.

 

Sponzori

Sponzori 2021