Odkazy

 

www.zszariecie.edupage.org  /stránka ZŠ v Záriečí, sídla Cyklotrialového klubu Záriečie/

 

www.sporting.sk (na tejto stránke nájdete časopis Športinform pre telovýchovné jednoty, kluby a spolky). 

 

www.scu.sk /stránka Slovenskej cyklotrialovej únie/ 

 

www.cyklotrial.sk (stránka Slovenskej cyklotrialovej únie)

 

www.biketrial.sk (stránka bratislavského cyklotrialového klubu)

 

www.biketrial.cz (stránka českého cyklotrialu)

 

www.uci.ch (stránka U.C.I.)

 

www.antidoping.sk (stránka Antidopingovej agentúry SR)

 

www.scu.sk (stránka Slovenskej cyklotrialovej únie)

 

Sponzori

Sponzori 2021